Kirjallinen asiantuntijalausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle

Teema: Valtioneuvoston jatkokirjelmä (UJ 38/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.