Kirjallinen asiantuntijalausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä)

Kopiosto ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle.