Kirjallinen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Teema: OKM/21/650/2019 Kopiosto ry:n vastaus kyselyyn näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tarkoitettujen aineistojen valmistamisesta ja välittämisestä.