Kirjallisuuskritiikki antaa äänen elävälle taidepuheelle

Kirjallisuuskriitikko ja kirjailija Sofia Blanco Sequeiros näkee kirjallisuuskritiikin haastavana mutta antoisana kirjoittamisen muotona, ja siksi se kiehtoo häntä. Kriitikkona hän pyrkii tulkitsemaan jokaista teosta pieteetillä ja tarjoamaan yhden tavan ymmärtää ja tulkita teosta.