Kopiosto maksoi 6,8 miljoonaa euroa digitaalisen kopioinnin korvauksia

Maksoimme tallentamisesta ja skannaamisesta keräämiämme korvauksia 25:lle kulttuurin ja viestinnän eri aloja edustavalle jäsenjärjestöllemme yhteensä lähes 6,8 miljoonaa euroa.