Kopiosto maksoi 7,5 miljoonaa euroa digitaalisen kopioinnin korvauksia

Maksoimme tallentamisesta ja skannaamisesta keräämiämme korvauksia 7,5 miljoonaa euroa 25:lle kulttuurin ja viestinnän eri aloja edustavalle jäsenjärjestöllemme. Korvaukset saatiin maksettua aiempaa aikaisemmin, jo toukokuussa.