Kopiosto maksoi digitaalisen kopioinnin korvauksia 6 miljoonaa euroa

Digitaalisen kopioinnin korvauksia on maksettu 25:lle kulttuurin ja viestinnän eri aloja edustavalle Kopioston jäsenjärjestölle yhteensä lähes 6 miljoonaa euroa.