Kopiosto maksoi tekijöille ja kustantajille 3 miljoonaa euroa kopiointikorvauksia

Maksoimme joulukuussa 3 miljoonaa euroa kopiointikorvauksia 26:lle kulttuurin ja viestinnän aloja edustavalle jäsenjärjestöllemme. Korvaukset ovat peräisin julkaisujen kopiointiluvista.