Kopiosto betalade ut 3 miljoner i kopieringsersättningar till upphovsmän och förläggare

I december betalade vi ut 3 miljoner i kopieringsersättningar till 26 av våra medlemsorganisationer som representerar olika branscher inom kultur och kommunikation. Ersättningarna härstammar från kopieringslicenser för publikationer.