Kopiosto maksoi tekijöille ja kustantajille kopiointikorvauksia 3,5 miljoonaa euroa

Kopiosto maksoi joulukuussa 26:lle kulttuurin ja viestinnän eri aloja edustavalle jäsenjärjestölleen valokopiointikorvauksia yhteensä 3,5 miljoonaa euroa.