Kopiosto tilitti 13,3 miljoonaa euroa kopiointikorvauksia tekijöille ja kustantajille

Tilitimme 13,3 miljoonaa euroa kopiointikorvauksia 26:lle kulttuurin ja viestinnän eri aloja edustavalle jäsenjärjestöllemme.