Kopiosto redovisade 13,3 miljoner euro i kopieringsersättningar till upphovspersoner och förläggare

Vi betalade ut 13,3 miljoner euro i kopieringsersättningar till 26 av våra medlemsorganisationer som representerar olika branscher inom kultur och kommunikation.