Kopiostolta luovalle alalle 35 miljoonaa euroa tekijänoikeuskorvauksia

Vuonna 2018 Kopiosto tilitti esittäville taiteilijoille, tekijöille ja kustantajille tekijänoikeuskorvauksia yhteensä yli 35 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin oikeudenomistajille sekä henkilökohtaisesti että heitä edustavien järjestöjen kautta.