Kopiostolta luovalle alalle 46 miljoonaa tekijänoikeuskorvauksia

Kopiosto tilitti vuonna 2019 esittäville taiteilijoille, tekijöille ja kustantajille tekijänoikeuskorvauksia yhteensä lähes 46 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin oikeudenomistajille sekä henkilökohtaisesti että heitä edustavien järjestöjen kautta.