Kopiosto ger den kreativa branschen 46 miljoner i upphovsrättsersättningar

Kopiosto redovisade år 2019 totalt närmare 46 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän och förläggare. Ersättningar utbetalades till rättsinnehavarna både personligen och via organisationer som representerar dem.