Kopioston lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Kopioston lausunto sivistysvaliokunnalle.