Koronan ravisteleman luovan alan järjestöissä alaa tuetaan hartiavoimin

Opetus- ja kulttuuriministeriön huhtikuussa toteuttama kysely luovalle toimialalle paljasti koronapandemian vaarantaneen oleellisella tavalla taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toiminnan. Kopioston jäsenjärjestöissä luovaa alaa on tuettu muun muassa useilla ylimääräisillä apurahakierroksilla ja lisätyllä viestinnällä.