Etäkoulu Kulkurin e-kirjasto lisää ulkosuomalaisten lasten lukuintoa

Etäkoulu Kulkuri tuli Lukuklaanin koulukirjastokilpailussa toiseksi ja voitti e-kirjastoideallaan 15 000 euroa. Kulkuri on ulkomailla asuvan oppilaan etäkoulu, jossa lapsi oppii suomen kieltä ja tarvittaessa kaikkia peruskoulun aineita suomeksi.