Lukuklaani-tutkimus: lasten lukuinto kasvuun yhdessä lukemalla

Lasten ja nuorten lukumotivaatio ja tottumus pitkien tekstien lukemiseen heikkenevät. Asia käy ilmi Lukuklaani-tutkimuksesta, jonka aineisto kerättiin kyselyllä peruskoulun opettajilta. Opettajat pitävät tärkeänä yhteisöllisen ja monialaisen lukemisen lisäämistä, jotta tilannetta saataisiin parannettua.