Sähköinen asiointipalvelu avattu Kopioston edustamille av-tekijöille

Kopiosto on avannut edustamilleen av-alan tekijöille sähköisen asiointipalvelun. AV-tekijän extranetissä yksittäinen tekijä voi hoitaa tekijänoikeuskorvauksiin liittyviä asioitaan.