E-tjänst för AV-upphovsmän som representeras av Kopiosto har öppnats

Kopiosto har öppnat en e-tjänst för de upphovsmän inom den audiovisuella branschen som den representerar.