”Tekijänoikeuksilla varmistetaan tekijöiden toimeentulo”, korostaa tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala

Kulttuuri on sekä itseisarvo että tärkeä elinkeino, jolla on potentiaalia vientiin ja matkailun vetovoimatekijäksi, korostaa ministeri Multala. Hallitusohjelmassa mainitulla kulttuuripoliittisella selonteolla halutaan luoda pohjaa kulttuurin pitkäjänteiseen kehittämiseen.