”Med upphovsrätter säkerställer man upphovspersonernas inkomst”, betonar forsknings- och kulturminister Sari Multala

Kultur har samtidigt ett egenvärde och är en viktig näringsgren, som har potential för export samt turistattraktionskraft, betonar minister Multala. Med den kulturpolitiska redogörelsen som nämns i regeringsprogrammet vill man skapa en grund för långsiktig utveckling av kulturen.