Evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan

Den evangelisk-lutherska kyrkans i Finland församlingar, kyrkliga samfälligheter och centralfonden har ingått avtal om kopiering med oss. Avtalet omfattar kopiering inom församlingarnas, de kyrkliga samfälligheternas och den kyrkliga förvaltningens verksamhet. Kyrkostyrelsen för den ortodoxa kyrkan i Finland har skaffat vår kopieringslicens på ett centraliserat sätt till sina församlingar. Andra religiösa samfund skaffar kopieringslicenser direkt från oss.