Välfärdsområden

Social- och hälsovårdsväsendets samt räddningsväsendets uppgifter flyttades med början från år 2023 från kommunerna till välfärdsområdena. Samtidigt övergår ansvaret för anskaffningen av upphovsrättslicenser för arbetstagare som arbetar inom dessa områden till välfärdsområdena.