Tutoropettajatoiminta laajeni lukioihin

Kopiosto on ollut vuodesta 2017 lähtien mukana kouluttamassa tekijänoikeuksia tutoropettajille. Tutoropettajia on peruskouluissa lähes 2 300. Nyt tutoropettajatoiminta laajenee myös lukioihin. Tutortoiminnalla edistetään ja levitetään digiosaamista ja tuetaan uutta pedagogiikkaa ja uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaista opetuksen kehittämistä.