Tutorläraraverksamheten har utvidgas till gymnasierna

Kopiosto har sedan 2017 utbildat tutorlärare om upphovsrätten. I grundskolorna finns nu nästan 2 300 tutorlärare. Nu ska tutorlärarverksamheten utvidgas även till gymnasierna. Genom tutorverksamheten främjar och sprider man digitala kunskaper samt stödjer utveckling av undervisningen i enlighet med den nya pedagogiken och grunderna för de nya läroplanerna.