Valtionhallinnon kopiointilupa laajenee kattamaan digitaalisten aineistojen kopioimisen

Opetushallitus ja Kopiosto ovat sopineet valtionhallinnon kopiointiluvista vuodelle 2019. Sopimus koskee kaikkia valtionhallinnon organisaatioita. Sopimuksen puitteissa valtionhallinnon organisaatioissa saa nyt kopioida ja jakaa kopioituja aineistoja myös digitaalisesti.