Statsförvaltningens kopieringslicens vidgas till att omfatta kopiering av digitala material

Utbildningsstyrelsen och Kopiosto har kommit överens om statsförvaltningens kopieringslicenser för år 2019. Avtalet gäller alla organisationer inom statsförvaltningen. Genom avtalet får statsförvaltningens organisationer nu kopiera och dela kopierat material även digitalt.