Valtionhallinnon luvista sovittu

Kopiosto on sopinut Opetushallituksen kanssa valtionhallinnon kopiointiluvista vuodelle 2017. Sopimus koskee kaikkia valtionhallinnon organisaatioita.