Avtal om statsförvaltningens licenser

Kopiosto har avtalat med Utbildningsstyrelsen om statsförvaltningens kopieringslicenser för år 2017. Avtalet gäller alla organisationer inom statsförvaltningen.