Kopioston kirjallinen asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle

Lausunto koskee hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 ja erityisesti yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua.