Kirjallinen asiantuntijalausunto talousvaliokunnalle Valtioneuvoston kirjelmästä (U 63/2016 vp)