Kopioston lausunto DSM-direktiivin ja verkkolähetysdirektiivin voimaansaattamisesta

Annoimme opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon DSM-direktiivin ja verkkolähetysdirektiivin voimaansaattamisesta.