Kopioston lausunto sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026

Annoimme lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026.