Kopioston lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä kansallisesta aineettomien oikeuksien strategiasta (IPR-strategia)

Annoimme lausunnon valtioneuvostolle periaatepäätöksestä kansallisesta aineettomien oikeuksien strategiasta.