Tekijänoikeus turvaa tekijän ansaintamahdollisuudet ja suojaa tekijän kunniaa

Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle hänen teokseensa kuuluva määräämisoikeus, josta säädetään tekijänoikeuslaissa.