Opettajat toivovat käytännön esimerkkejä tueksi immateriaalioikeuksien opettamiseen

Opettajat kokevat ymmärtävänsä tekijänoikeudet hyvin, selviää syyskuussa 2023 tekemästämme kyselystä. Oman osaamistasonsa arvioinnin lisäksi vastaajat kertoivat, millaiselle materiaalille immateriaalioikeuksien opetuksessa on tarvetta.