En historieberättare hämtar intimt från sitt eget liv

Jani Toivola är en mångsidig person. Dansare. Programledare. F.d. riksdagsledamot. Skådespelare. Författare. Olika former av kreativitet har varit viktiga för Toivola vid olika tidpunkter.