Undersökningsverksamhet

Vi utreder användningen av verk som omfattas av upphovsrätten i olika sektorer av samhällslivet från läroanstalter till företag. Med hjälp av undersökningar fördelar vi ersättningar in till de kreativa upphovspersonerna.