Vad kostar licensen i företag och andra organisationer?

Licensens pris baserar sig på våra utredningar av kopieringens mängd och innehåll. I de olika branscherna kopieras olika mängder och innehåll, därför är licenserna branschspecifika. Beroende på bransch beräknas licensens pris enligt antalet arbetstagare eller tjänstemän. Du kan skaffa licensen tills vidare eller för en viss tid. De ersättningar som betalats för licenserna utbetalas till verkens upphovspersoner och förläggare.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst
tfn. 09 4315 2320

kopiointiluvat(at)kopiosto.fi