Statsförvaltningen

På arbetsplatser fotokopierar, skannar och digitaliserar man stora mängder artiklar och delar ur tryckta publikationer samt använder digitala material exempelvis genom att skriva ut eller kopiera artiklar ur webbtidningar och bilder från internet. Utbildningsstyrelsen har skaffat kopieringslicenser centraliserat för alla verksamhetsställen inom statsförvaltningen.