Ersättningar för text- och bildskapare

Vi samlar in kopieringsersättningar för fotokopiering, utskrift och lagring av publikationer, som vi fördelar till våra medlemsorganisationer så att de kan använda dem för upphovspersonernas och förläggarnas bästa.