TV-programskapare och utövande konstnärer

Upphovspersoner för TV-program och utövande konstnärer ger Kopiosto fullmakt genom ett Av-upphovsrättsavtal och/eller en Av-fullmakt.Välj fullmakt utifrån vilken medlemsorganisation du ger den till. Du behöver inte vara medlem i medlemsorganisationen för att kunna ge fullmakten.

Kontaktuppgifter

Rättsinnehavartjänster

09 4315 2340

valtuudet(at)kopiosto.fi

www.kopiosto.fi/tekijanoikeussopimus

 

 

Avtalsdokument

Mer information