Anskaffning av licens och ersättning i läroanstalter