Vidaresändning av tv-kanaler på internet (OTT)

Från Kopiosto får man licenser för distribution av utländska tv-kanaler på internet (OTT-distribution).