Kompletterande material för undervisning med våra licenser

Med våra licenser kan du använda olika upphovsrättsskyddade material. Det innebär att du med respekt för upphovsrättigheterna kan kopiera tämligen omfattande mängder kompletterande material för din undervisning och använda tv-program i undervisningen.