Avgiftsfria upphovsrättsutbildningar för lärare

Vi erbjuder läroanstalternas undervisningspersonal utbildning om undervisningens användningstillstånd, upphovsrättigheter och undervisning i upphovsrättskompetens. Vi besöker gärna er läroanstalt eller ert evenemang för att berätta mer om dessa!

Ställ frågor om utbildningar och be om mer information om upphovsrättigheter

neuvonta(at)kopiosto.fi