Upphovsrättsordlista

Vad är ett originalverk och vad är ett samlingsverk? Vad innebär det att överlåta sin upphovsrätt? Lär dig mer om dessa och många andra upphovsrättsliga termer med hjälp av ordlistan.