Text- och bildskapare

Med en Kopiosto-fullmakt kan upphovsmän och förläggare ge Kopiosto fullmakt att för deras räkning bevilja licenser för kopiering av deras verk.